Kontakt

Servicestelle Bildung/PONTES
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH
Elisabethstraße 40
02826 Görlitz

Opens window for sending emailservicestelle.bildung[at] wirtschaft-goerlitz.de

O PONTESu

Projekt „PONTES: Učit se v Evropě a pro Evropu – stavět mosty v euroregionu Nisa“ ve spolkovém programu „Učící se regiony“ inicioval v roce 2002 budování sítě učícího se regionu PONTES na území dnešního zemského okresu Görlitz, která v sobě zahrnovala nejrůznější oblasti vzdělávání. Za podpory mnoha parterů ze školství, hospodářství, politiky, státní správy, kultury a dalších oblastí se od té doby podařilo díky PONTESu etablovat v euroregionu Neisse-Nisa-Nysa efektivní přeshraniční síť ve vzdělávání, jejíž aktéři se společně zasazují za rozvoj kvalitního vzdělávání zaměřeného na podporu celoživotního učení a posílení úspěšného regionálního rozvoje v euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

V přeshraniční vzdělávací síti PONTES se dnes spolupracují zařízení a aktéři ze všech oblastí vzdělávání, z hospodářství, politiky, správy, kultury, sdružení a svazů ze všech tří sousedních zemí euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Společně iniciujeme a realizujeme inovativní přeshraniční projekty, vycházející ze specifik a potřeb příhraničního regionu, a vyvíjíme rozmanité trinacionální vzdělávací nabídky, produkty a služby na podporu celoživotního vzdělávání.  

Založení pracovní skupiny Otevře interní odkaz v aktuálním okněPONTES v květnu 2014 zahájilo novou etapu v rozvoji spolupráce v síti PONTES.

Ke spolupráci jsou zváni všichni, kteří se spolu s dalšími aktéry chtějí zasazovat o to, aby se  z euroregionu Neisse-Nisa-Nysa stal region moderního přeshraničního vzdělávání, a podporovat úspěšný regionální rozvoj, aby se zdejším lidem otevíraly nové perspektivy do budoucna.

| © Copyright  2018 by Servicestelle Bildung - PONTES - Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz |