Kontakt

Stabsstelle Bildung
des Landkreises Görlitz

Landratsamt
Schul- und Sportamt
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz

Tel.: +49 (0)3581 663-9325
Opens window for sending emailstabsstelle.bildung[at]
kreis-gr.de

Učení v místě

Vzdělání je nesmírně důležité – pro obyvatele našeho okresu a pro úspěšné rozvoj stanoviště.

Od listopadu 2009, jsme S našimi záměrem Budoucnost díky vzdělávání v zemském okrese Zhořelec: s energií a bez hranic! na cestě optimalizace vzdělávacích podmínek v regionu. Naším přesvědčivým konceptem, se nám podařilo, být jeden ze 40 modelových regionů ve spolkové programu Učení v místě.

Hlavním cílem je umožnit úspěšné vzdělávání všem občanům a občankám zemského okresu. To může být úspěšná pouze díky sladěnému vzdělávacímu systému v regionu, ve kterém všichni aktéři jsou zajedno. Přesné a vzájemně sladěné nabídky vzdělávání ve všech fázích celoživotního vzdělávání – od raného vzdělávání až po vzdělávání seniorů – jsou nezbytné. Stávající nabídky se musí dále rozvíjet a lépe vzájemně propojit. Měly by být pro všechny přehledné a přístupné – bez ohledu na sociální a kulturní původ. Musíme při tom využít silných stránek svého regionu – rozvíjet zemský okres směrem k inovativnímu regionu energií a podporovat vícejazyčnost v česko-německo-polském Trojzemí.

Modelový záměr bude realizován okresem Zhořelec ve spolupráci s Agenturou PONTES na mezinárodní centrum setkávání St. Marienthal.

Kmotrovské nadace

  • Nadace Mezinárodní centrum setkávání (IBZ) St. Marienthal
  • Německá nadace dětí a mládeže (DKJS)
  • Německá spolková nadace pro životní prostředí (DBU)
| © Copyright  2018 by Servicestelle Bildung - PONTES - Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz |