Kontakt

Servicestelle Bildung/PONTES
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH
Elisabethstraße 40
02826 Görlitz

Opens window for sending emailservicestelle.bildung[at] wirtschaft-goerlitz.de

O PONTESu

Wraz z projektem „PONTES: Uczyć się w Europie i dla Europy – Budowanie mostów w Euroregionie Nysa“ w ramach programu federalnego „Uczące się regiony“, w 2002 r. na terenie dzisiejszego powiatu Görlitz rozpoczęto tworzenie przekrojowej edukacyjnej Sieci Uczących się Regionów PONTES. Od tego czasu, przy wsparciu licznych partnerów, przedstawicieli branży edukacyjnej, gospodarki, polityki, administracji, kultury itp., udało się wraz z PONTES stworzyć sprawnie funkcjonującą, transgraniczną sieć edukacyjną w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa, której podmioty wspólnie angażują się w rozwój efektywnego, transgranicznego krajobrazu edukacyjnego, ukierunkowanego na wspieranie kształcenia ustawicznego oraz wzmocnienie skutecznego rozwoju regionalnego w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa.

W transgranicznej Sieci Edukacyjnej PONTES działają obecnie placówki i podmioty ze wszystkich dziedzin edukacji, gospodarki, polityki, administracji, kultury, stowarzyszenia i związki z trzech sąsiadujących ze sobą krajów Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Biorąc pod uwagę specyfikę i zapotrzebowanie regionu przygranicznego, wspólnie inicjują i realizują innowacyjne projekty transgraniczne, a także tworzą różnorodne, trójnarodowe oferty edukacyjne, produkty i usługi w zakresie wspierania kształcenia ustawicznego.

Wraz z utworzeniem w maju 2014 r. Grupy Roboczej Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniePONTES Edukacja rozpoczął się nowy etap rozwoju współpracy w Sieci PONTES.

Do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy wraz z innymi podmiotami chcą zaangażować się w rozwój Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa w nowoczesne, transgraniczne miejsce kształcenia w kontekście wspierania skutecznego rozwoju regionalnego, a co za tym idzie, otworzyć nowe perspektywy na przyszłość mieszkańcom tych terenów.

| © Copyright  2018 by Servicestelle Bildung - PONTES - Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz |