Kontakt

Stabsstelle Bildung
des Landkreises Görlitz

Landratsamt
Schul- und Sportamt
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz

Tel.: +49 (0)3581 663-9325
Opens window for sending emailstabsstelle.bildung[at]
kreis-gr.de

Uczenie się na miejscu

Kształcenie jest sprawą zasadniczej wagi – zarówno dla mieszkańców powiatu jak i dla owocnego rozwoju siedzib dla firm.

Poprzez nasze przedsięwzięcie „Przyszłość poprzez edukację w powiecie Görlitz: Z energią i bez granic!” znajdujemy się na dobrej drodze optymalizowania warunków kształcenia na miejscu już od listopada 2009 r. Koncept nasz, został wybrany jako jeden z 40 regionów modelowych w całych Niemczech w programie Uczenie się na miejscu.

Celem jest umożliwienie owocnej drogi uczenia się wszystkim mieszkankom i mieszkańcom powiatu Görlitz. Zrealizowany może być tylko poprzez odpowiedni system edukacji tutaj na miejscu i poprzez ścisłą współpracę między wszystkimi działaczami w zakresie edukacji. Konieczne są do tego dokładnie dopasowane i skoordynowane oferty edukacyjne we wszystkich fazach uczenia się przez całe życie – od kształcenia we wczesnym dzieciństwie aż do edukacji seniorów. Istniejące już oferty, muszą być udoskonalone i lepiej powiązane ze sobą. I Wszystkie one powinne być jasne i łatwo dostępne dla każdego - niezależnie od pochodzenia socjalnego i kulturowego. Przy tym należy wykorzystywać mocne strony naszego regionu – należy nasz powiat dalej rozwijać w kierunku „innowacyjnego regionu energii” i popierać wielojęzyczność w trójnarodowym regionie niemiecko-polsko-czeskim.

Przedsięwzięcie modelowe jest realizowane poprzez powiat Görlitz razem z partnerem w połączeniu sieci agencji PONTES w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal.

Patronaty:

Fundacja Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal (Stiftung Internationales Begegnungszentrum (IBZ) St. Marienthal)
Niemiecka Fundacja dla Dzieci i Młodzieży (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung - DKJS)
Niemiecka Federalna Fundacja Ochrony Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU)

| © Copyright  2018 by Servicestelle Bildung - PONTES - Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz |